Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00066/2021
Ajánlatkérő neve:Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Közbeszerzési eljárás tárgya:Batthyány család levéltári oklevelek megszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2021. április 19.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum