Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00063/2021
Ajánlatkérő neve:HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közbeszerzési eljárás tárgya:Moduláris Integrált Remote torony rendszer megvalósítása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2021. április 26.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum