Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00078/2021
Ajánlatkérő neve:Magyar Nemzeti Bank
Közbeszerzési eljárás tárgya:ITSM keretszerződés megújítása (KBF/00099/2021)
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2021. május 7.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum