Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00089/2021
Ajánlatkérő neve:Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:ITSM és jogosultság kezelő rendszer továbbfejlesztése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2021. május 26.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum