Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00092/2021
Ajánlatkérő neve:Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közbeszerzési eljárás tárgya:Erődítési elemek beszerzése (GYODA, HOMLOKFAL BÁSTYA)
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2021. május 31.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum