Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00098/2021
Ajánlatkérő neve:Magyar Nemzeti Múzeum
Közbeszerzési eljárás tárgya:André Kertész fotógyűjteményének adásvétele
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2021. június 1.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum