Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00086-2017.
Ajánlatkérő neve:Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:A Poszeidon EKEIDR irat- és dokumentumkezelő rendszer terméktámogatási szolgáltatásának beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. március 8.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum