Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00106/2021
Ajánlatkérő neve:Pannon Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Neptun support, GR-HR modulok bevezetése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2021. június 23.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum