Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00119/2021
Ajánlatkérő neve:Magyar Nemzeti Bank
Közbeszerzési eljárás tárgya:IPR SAM Insights szoftver és licencgazdálkodási szolgáltatás (KBF/268/2021)
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2021. július 6.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum