Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00080-2017.
Ajánlatkérő neve:Fővárosi Vízművek Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:0,4 KV-os rekonstrukciók – Tahi II. kutak és Ráckeve kutak
Jogalap:289/2011. Korm. rendelet
Döntés dátuma:2017. március 13.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum