Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00149/2021
Ajánlatkérő neve:Tata Város Önkormányzata
Közbeszerzési eljárás tárgya:Tata szíve projekt komplex tervezés
Jogalap:Kbt. 98. § (5)
Döntés dátuma:2021. augusztus 30.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum