Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00156//2021
Ajánlatkérő neve:Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közbeszerzési eljárás tárgya:Számlavezető rendszer továbbfejlesztés, támogatás
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2021. szeptember 9.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum