Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00079-2017.
Ajánlatkérő neve:Fővárosi Vízművek Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Szigetújfalui diszpécser trafóház elektromos rekonstrukciója
Jogalap:289/2011. Korm. rendelet
Döntés dátuma:2017. március 16.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum