Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00105-2017.
Ajánlatkérő neve:FGSZ Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Az FGSZ Zrt. részére tervezési és műszaki szakértői feladatok ellátása – Üzemen kívül helyezett gázturbinák állagmegóvó lezárása – kiviteli terv készítése
Jogalap:289/2011. Korm. rendelet
Döntés dátuma:2017. március 27.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum