Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00129-2017.
Ajánlatkérő neve:Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. április 10.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum