Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00135-2017.
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közbeszerzési eljárás tárgya:Szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (EU28 kutatás 2017.)
Jogalap:Kbt. 98. § (3)
Döntés dátuma:2017. április 11.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum