Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00178-2017.
Ajánlatkérő neve:MTA Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:A SciFinder adatbázishoz való hozzáférés biztosítása (2017)
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. május 10.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum