Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00224-2017.
Ajánlatkérő neve:Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Közbeszerzési eljárás tárgya:Kerepesi sportpark fejlesztése megvalósításához szükséges létesítmények építési engedélyezési tervezése, valamint a részletes kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése
Jogalap:Kbt. 98. § (5)
Döntés dátuma:2017. május 15.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum