Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00183-2017.
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:Az ACM Digital Library online adatbázishoz való hozzáférésre irányuló szolgáltatási szerződés
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. május 3.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum