Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00191-2017.
Ajánlatkérő neve:MTA Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:A JSTOR adatbázishoz való hozzáférés biztosítása (2017-2018)
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. május 15.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum