Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00223-2017.
Ajánlatkérő neve:Szegedi Tudományegyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Felületi fotofeszültség spektroszkóp beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. május 22.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum