Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00242-2017.
Ajánlatkérő neve:Veszprém Megyei Kormányhivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:A Veszprém Megyei Kormányhivatal EKEIDR moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. május 22.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum