Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00263-2017.
Ajánlatkérő neve:Vas Megyei Kormányhivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek support szolgáltatásainak biztosítása a Vas Megyei Kormányhivatal számára – 2017.
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. május 25.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum