Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00278-2017.
Ajánlatkérő neve:MAVIR Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:MAVIR Zrt. szabályozási tartalékkezelést támogató informatikai rendszereinek továbbfejlesztése
Jogalap:289/2011. Korm. rendelet
Döntés dátuma:2017. június 1.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum