Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00289-2017.
Ajánlatkérő neve:Országos Vízügyi Főigazgatóság
Közbeszerzési eljárás tárgya:Vállalkozási szerződés keretében a „Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” című, KEHOP-1.3.1-15-2015-0002 azonosító számú projektben a Tassi Műtárgy FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően
Jogalap:Kbt. 98. § (2) a)
Döntés dátuma:2017. június 13.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum