Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00295-2017.
Ajánlatkérő neve:Baranya Megyei Kormányhivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:Az Egységes Központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a Baranya Megyei Kormányhivatal számára – 2017.
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. június 22.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum