Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00306-2017.
Ajánlatkérő neve:Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Média és látogatói buszforduló kialakítása. Vállalkozási szerződés
Jogalap:Kbt. 98. § (2) e)
Döntés dátuma:2017. június 29.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum