Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00319-2017.
Ajánlatkérő neve:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közbeszerzési eljárás tárgya:A Debreceni Nemzetközi Iskola építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése
Jogalap:Kbt. 98. § (5)
Döntés dátuma:2017. július 4.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum