Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00367/2017
Ajánlatkérő neve:Fővárosi Vízművek Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:„Nagyfelszíni telephelyen lévő 2. sz. Raktárépület bontási munkái"
Jogalap:289/2011. Korm. rendelet
Döntés dátuma:2017. augusztus 3.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum