Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00370-2017.
Ajánlatkérő neve:Pécsi Tudományegyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:GINOP-2.3.3-15-2016-00025 jelű pályázat keretében megvalósuló hűtött NMR-mérőfej illetve Elektronikai és rádiótechnikai eszközök és azokhoz szükséges alkatrészek és tartozékok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. augusztus 17.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum