Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00373-2017.
Ajánlatkérő neve:Pécsi Tudományegyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:GINOP-2.3.3-15-2016-00025 jelű pályázat keretében megvalósuló sejtmetabolizmus vizsgáló készülék beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. augusztus 23.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum