Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00392-2017.
Ajánlatkérő neve:Semmelweis Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Betegétkeztetéshez Temp-royal típusú ételszállító szett beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. szeptember 8.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum