Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00389-2017.
Ajánlatkérő neve:Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Az egységes integrált állami vagyonnyilvántartás közhitelességének és adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez szükséges további fejlesztési feladatok ellátása az MNV Zrt. részére
Jogalap:Kbt. 98. § (2) b)
Döntés dátuma:2017. szeptember 7.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum