Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00407-2017.
Ajánlatkérő neve:MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Közbeszerzési eljárás tárgya:Robotizált obszervatóriumi teleszkóp szállítása a GINOP – 2.3.2-15-2016-00033 azonosító számú, „Tranziens Asztrofizikai Objektumok” megnevezésű projekt keretében
Jogalap:Kbt. 98. § (4) a)
Döntés dátuma:2017. szeptember 15.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum