Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00437-2017.
Ajánlatkérő neve:Pécsi Tudományegyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Endokrin vizsgálatok eszköz beszerzése a Pécsi Tudományegyetem EFOP-3.6.1-16-2016-00004 jelű pályázat keretein belül
Jogalap:Kbt. 98. § (2) e)
Döntés dátuma:2017. október 31.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum