Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00456-2017.
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:A Nature adatbázishoz való hozzáférés biztosítása (2017)
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. november 7.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum