Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00461-2017.
Ajánlatkérő neve:Tamási Város Önkormányzata
Közbeszerzési eljárás tárgya:Tamási Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása és kezelése közszolgáltatási szerződés keretében II.
Jogalap:Kbt. 98. § (2) a)
Döntés dátuma:2017. november 15.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum