Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00467-2017.
Ajánlatkérő neve:Semmelweis Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Droplet digitális PCR + PCR Plate Sealer beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. november 22.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum