Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00480-2017.
Ajánlatkérő neve:MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Közbeszerzési eljárás tárgya:STORM szuper rezolúciós technikán alapuló élősejtes vizsgálatokra alkalmas biológiai képalkotó rendszer beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (4) a)
Döntés dátuma:2017. november 30.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum