Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00484-2017.
Ajánlatkérő neve:Fejér Megyei Kormányhivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek, szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. december 5.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum