Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00492-2017.
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:ClinicalKey és a SciVal adatbázishoz való hozzáférés biztosítása (2018)
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. december 11.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum