Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00501-2017.
Ajánlatkérő neve:Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Közbeszerzési eljárás tárgya:Fővárosi Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszerhez központi szoftverének funkcionális szétválasztására vonatkozó fejlesztés
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. december 15.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum