Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00503-2017.
Ajánlatkérő neve:Fővárosi Vízművek Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Yucca Internet portál üzemeltetés és fejlesztés a Fővárosi Vízművek Zrt. számára
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. december 15.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum