Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00494-2017.
Ajánlatkérő neve:Budapesti Corvinus Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumának és a professzori vendéglakások építési és kiviteli terveinek elkészítése és kiegészítő tervezői szolgáltatások
Jogalap:Kbt. 98. § (5)
Döntés dátuma:2017. december 14.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum