Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00505-2017.
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:GPS Transmitter/Fastloc logger műholdas jeladók beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. december 20.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum