Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00529-2017.
Ajánlatkérő neve:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Közbeszerzési eljárás tárgya:CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszerhez támogatási (support) szolgáltatás beszerzése 2018-2019. évre
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. január 5.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum