Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00543-2017.
Ajánlatkérő neve:Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Közbeszerzési eljárás tárgya:Főnix rendszer EFOP modul fejlesztése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. január 10.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum