Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00003-2018.
Ajánlatkérő neve:Eötvös Loránd Tudományegyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Eötvös Loránd Tudományegyetem épületeinek energetikai korszerűsítése - az ELTE Lágymányosi Campus (Északi és Déli tömb) helyszínen naperőmű telepítése a KEHOP-5.2.4/15-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében
Jogalap:Kbt. 98. § (3)
Döntés dátuma:2018. január 18.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum