Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00007-2018.
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közbeszerzési eljárás tárgya:szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (EU28 kutatás 2018.)
Jogalap:Kbt. 98. § (3)
Döntés dátuma:2018. január 29.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum