Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00006-2018.
Ajánlatkérő neve:Szegedi Tudományegyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Eszközbeszerzés a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00032. sz. projekt keretében
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. január 29.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum